Ce trebuie să știi despre eficiența energetică

În contextul energetic național, dezvoltarea durabilă în sensul asigurării necesarului de energie nu presupune o creștere a utilizării acesteia, ci creștererea eficientizării sale împreună cu creșterea consumului de surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În august 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, lege ce transpune în legislație națională reglementările Uniunii Europene, având ca obiectiv creșterea eficienței energetice.

De asemenea, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea performanței energetice înlocuindu-se instalații vechi cu instalații noi ce au dovedit eficiență energetică, au reabilitat clădiri, punând accentul pe izolarea termică a clădirilor care, în mod evident, a dus la scăderea consumului de energie electrică.

Această dimensiune de eficientizare energetică se regăsește și în Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020, România aliniindu-se ideii conform căreia, în vederea limitării creșterii previzionate a temperaturii globale (emisii de gaze cu efect de seră), se va acționa în sensul eficiențizării energetice.

În acest sens, din punct de vedere rezidențial, s-a introdus obligatoriu încă din 2013 prin legea nr. 59 ce a modificat legea nr. 372 din 2005, efectuarea unui certificat energetic al clădirii. Pe baza acestui document se stabilește practic eficiența energetică a clădirii, fiind comunicate informații despre sistemul de iluminare, consumul de apă caldă și căldură, dar și recomandări aferente reducerii consumului energetic.

eficienta energeticaCertificatul energetic eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin intermediul unor auditori specializați, încadrează clădirea într-una din cele 7 clase ce indică consumul energetic, clasa A reprezentând cel mai scăzut consum de energie, respectiv mai puțin de 125 de kWh/m²/an, iar clasa G, cel mai ridicat consum de energie de peste 820 kWh/m²/an). Un certificat energetic este valabil pe o perioadă de 10 ani de zile de la perioada eliberării, acesta fiind un atestat al calității construcției în sine. Un pret certificat energetic este extrem de mic în raport cu avantajele aduse pe termen lung, printre care și costurile scăzute la întreținere.

În plus, un certificat energetic Bucuresti și în țară este absolut util nu doar pentru informarea cu privire la consumuri estimate, dar și datorită faptului că încadrarea într-o clasă energetică, eventual superioară, înseamnă creșterea valorii pe piață al imobilului sau locuinței respective, fiind un atuu în negocieri, dar chiar și în tranzacții.

În acest mod, nu numai că ne aliniem normelor Uniunii Europene, dar ne impunem noi înșine un standard de viață printr-o eficientizare energetică ce aduce cu sine numai avantaje pe termen lung.