Motivarea angajaților – secrete de la specialiști

De ce angajații trebuie să fie motivați

Este o certitudine faptul că România se confruntă cu o criză a lipsei de personal, în special din cauza faptului că aproape 4 milioane de români au plecat în țări din Europa sau din lume, în căutarea unui loc de muncă. Acesta este principalul motiv pentru care managerii trebuie să investească în beneficiile materiale sau non-materiale care îi ajută pe angajați să fie mai motivați și mai productivi.

Rolul motivației nu se limitează la a-i face pe oameni să muncească, ci se referă mai mult la a-i determina să lucreze eficient, ceea ce implică utilizarea integrală a resurselor fizice și intelectuale de care aceștia dispun. De cealaltă parte, micromanagementul defectuos, lipsa inovației și a schimbărilor în companie, imposibilitatea de a avansa, lipsa siguranței jobului sau lipsa de încredere în forul decizional, precum și absența comunicării între departamente sau între colegi, le influențează performanța. De aceea, este necesar ca managerii să identifice motivele nemulțumirilor lor și să facă diferența dintre semnele demotivării și deficitul de competență.

Brian Tracy – specialist de renume mondial – afirmă: „Cheia în crearea unui organizații performante este realizarea unui mediu de lucru bazat pe creșterea stimei de sine a angajaților, prin eliminarea fricii de eșec și de respingere care împiedică obținerea performanței profesionale individuale. Managerul care creează un mediu de lucru pozitiv va înregistra o performață și o productivitate ridicată a angajaților, un absenteism scăzut și mai puține greșeli.

Motivația financiară

Aceasta se definește prin referire la numeroasele satisfacții pe care le generează și la modalitatea prin care contribuie la dobândirea unui moral ridicat și la dezvoltarea individuală a angajaților, precum și la crearea unui climat organizațional propice muncii și obținerii unor performanțe ridicate.

Factorii motivaționali care intră în această categorie sunt:

1. Banii

Un salariu peste medie, un birou pe colț, securitatea jobului – toate acestea îi pot ajuta pe angajați să nu devină demotivați, însă nu îi influențează neapărat în sens pozitiv, devenind mai motivați. Principalul motiv pentru care se întâmplă acest lucru este acela că sunt tentați să își evalueze propriul succes sau eșec în funcție de salariu, acesta acționând ca un stimulent pentru o muncă mai productivă. Cu cât activitatea desfășurată este mai rutinieră și stârnește un interes mai redus, cu atât crește importanța banilor ca factor motivator.

2. Prime, bonusuri și sporuri

Cea mai întâlnită formă a bonusului este reprezentată de plata unei anumite sume prestabilite pentru rezultatele obținute care depășesc target-ul setat. Aceasta trebuie acordată după o grilă clară și transparentă pentru a nu genera resentimente sau frustrări.

3. Procent din câștig

Procentul poate varia de la o simplă schemă cu sporuri în care o parte din profitul companiei este distribuit angajaților, în funcție de performanțele obținute și de vechimea în muncă, până la un sistem complex.

4. Avantaje financiare

Avantajele financiare diferă în funcție de mai multe criterii și includ: discount-uri pentru achiziția unor bunuri sau servicii, abonamente la săli de fitness, plata unor cursuri sau a cheltuielilor de transport, acoperirea taxelor școlare pentru copii, diurna, facilități de recreere și achiziționarea unei asigurări de sănătate private pentru angajat și pentru întreaga sa familie. Aceasta din urmă se regăsește din ce în ce mai des în pachetele de compensații și beneficii pentru angajați deoarece plata primei de asigurare permite angajaților și familiilor acestora accesul la servicii medicale la cele mai înalte standarde, în clinici și spitale private din România și din străinătate, inclusiv: consultații, investigații, imagistică, internări, operații și nașteri.

O asigurare medicală MediHelp, de pildă, include numeroase beneficii, iar pacienții au acces la servicii medicale de prevenție sau tratament pentru afecțiuni complexe, precum și la intervenții de urgență atât în clinicile private, cât și în cele de stat.

Iată câteva dintre serviciile incluse într-o asigurare medicală privată:

 • Consultații medicale de rutină

 • Analize și investigații

 • Spitalizare

 • Intervenții chirurgicale

 • Terapii recuperatorii

 • Îngrijire maternală

 • Ambulanță terestră și aeriană

 • Repatriere

Mai mult decât atât, o asigurare de sănătate privată cu acoperire internațională implică accesul la servicii medicale atât în țară, cât și în străinătate, în limita a 3 milioane de euro.

O parte dintre aceste servicii se referă la:

 • Accesul la medici specialiști de top

 • Analize complete și teste de laborator

 • Tratament pentru cancer (spitalizare, chimioterapie și consultații asociate, radioterapie, medicamente și investigații)

 • Psihiatrie

 • Servicii de transplant

 • Tratament pentru condiții pre-existente agravate

 • Servicii stomatologice, inclusiv ortodontiție

În egală măsură, alături de motivația financiară se află și cea non – financiară care generează un efect similar. Printre acestea se numără: respectul primit la locul de muncă din partea top managementului și a echipei, delegarea, implicarea în activitățile companiei, statutul pe care job-ul îl oferă și posibilitatea de a avansa în carieră.

În consecință, managerii au misiunea de a identifica cele mai potrivite modalități de motivare a echipelor și de a le implementa eficient cu scopul de a crește rata de retenția și de satisfacție la locul de muncă. În egală măsură, preocuparea angajaților pentru sănătate face ca o asigurare medicală privată să devină o necesitate în pachetul de compensații și beneficii a oricărui angajat.

Surse:

https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-motivate-employees-peak-performance/